Hotărârea nr. 236/2002

HOTARAREnr. 236 din 2002-10-24 HOTARIRE 236 din 24/10/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE - COMANDAMENTUL GARNIZOANEI BUCURESTI A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR CARE S-AU AFLAT IN FOLOSINTA CENTRULUI MILITAR BUCURESTI
HOT. 236 24/10/2002
HOTARIRE 236 din 24/10/2002

HOTARIRE    236 din 24/10/2002

PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE - COMANDAMENTUL GARNIZOANEI BUCURESTI A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR CARE S-AU AFLAT IN FOLOSINTA CENTRULUI MILITAR BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind trecerea in administrarea Ministerului Apararii Nationale– Comandamentului Garnizoanei Bucuresti a unor mijloace fixe si obiecte de inventar care s-au aflat in folosinta Centrului Militar Bucuresti

 

                Avand in vedere solicitarea Ministerului Apararii Nationale - Statul Major al Fortelor Terestre Nr. 17494/28.08.2002;

                Vazand expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

                Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul art. 35 lit. e) din Legea Apararii Nationale a Romaniei nr. 45/1994, al art. 72 din Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare si al H.G. nr. 414/1997 privinbd normele maximale pentru dotarea centrelor militare judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;  In conformitate cu prevederile art. 38 lit.”n” si art. 125 (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

 

 

                Articol unic: Se aproba      trecerea in administrarea Ministerului Apararii Nationale - Comandamentul Garnizoanei Bucuresti a unor mijloace fixe si obiecte de inventar care s-au aflat in folosinta Centrului Militar Bucuresti, prezentate in anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare.

                Predarea - primirea bunurilor din patrimoniul Municipiului Bucuresti prevazute la art. 1, se realizeaza prin proces- verbal incheiat intre partile interesate.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 24.10.2002

Nr. 236

 

 

 

ANEXA LA HOT. 236/2002

 

LISTA

Mijloacelor fixe existente in Comandamentul Garnizoanei Bucuresti de la Primaria Municipiului Bucuresti la data de 30.06.2002

 

 

 

NR. INV.

DENUMIRE

GRUPA

DNC

UM

PU

CANT

ANFUNCT

DENGEST

TOTAL

300,736

RADIOTELEFON  PORTABIL

6

199512

BUC

2,353,387

1,00

1995

Transmisiuni

2,353,387

300,737

RADIOTELEFON  PORTABIL

6

199512

BUC

2,353,387

1,00

1995

Transmisiuni

2,353,387

300,738

RADIOTELEFON  PORTABIL

6

199512

BUC

2,353,387

1,00

1995

Transmisiuni

2,353,387

300,739

RADIOTELEFON  PORTABIL

6

199512

BUC

2,353,387

1,00

1995

Transmisiuni

2,353,387

300,740

RADIOTELEFON  PORTABIL

6

199512

BUC

2,353,387

1,00

1995

Transmisiuni

2,353,387

300,741

RADIOTELEFON  PORTABIL

6

199512

BUC

2,353,387

1,00

1995

Transmisiuni

2,353,387

300,742

RADIOTELEFON  PORTABIL

6

199512

BUC

2,353,387

1,00

1995

Transmisiuni

2,353,387

300,743

DIFERENTA SCHIMBARE

INTERFON

6

199512

BUC

1,238,625

1,00

1995

Transmisiuni

1,238,625

300,744

DIFERENTA SCHIMBARE

INTERFON

6

199512

BUC

1,238,625

1,00

1995

Transmisiuni

1,238,625

400,660

FILE SERVER

3

199412

BUC

10,943,076

1,00

1994

Informatica

10,943,076

406,426

ECHIPAMENT CONTROL TRAFIC

3

199911

BUC

15,297,489

1,00