Hotărârea nr. 235/2002

HOTARAREnr. 235 din 2002-10-24 HOTARIRE 235 din 24/10/2002 PENTRU MODIFICAREA UNOR PREVEDERI ALE HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 51/ 2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
HOT. 235 24/10/2002
HOTARIRE 235 din 24/10/2002

HOTARIRE    235 din 24/10/2002

PENTRU MODIFICAREA UNOR PREVEDERI ALE HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 51/ 2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Pentru modificarea unor prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 51/2002 privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002

 

                Analizand Raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998 si Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

                Tinand seama de prevederile Normelor metodologice nr. 630703/2000 elaborate de Ministerul Finantelor;

                In temeiul prevederilor art. 32 (2) lit. “d” si art. 46 (1) si (3)din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

 

                Art. 1- Hotararea Consiliului General al Municipiului nr. 51/2002 privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002 se modifica astfel:

1.        Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 8 – Din disponibilul fondului de rulment, inregistrat la 31.12.2001, se repartizeaza 390.000.000 mii lei pentru finantarea unor investitii la capitolul Transporturi si comunicatii, beneficiar RATB. Cu aceasta suma se suplimenteaza cheltuielile totale si respectiv cheltuielile de capital prevazute la art. 1 si art. 3”.          Art. 2-  Anexele de la Hotararea nr. 51/2002 se modifica corespunzator.

                Art. 3- Primarul General al municipiului Bucuresti va introduce in structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002 modificarile corespunzatoare potrivit art. 1 si 2.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 24.10.2002

Nr. 235