Hotărârea nr. 234/2002

HOTARAREnr. 234 din 2002-10-24 HOTARIRE 234 din 24/10/2002 PRIVIND VALIDAREA A TREI MANDATE DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 234 24/10/2002
HOTARIRE 234 din 24/10/2002

HOTARIRE    234 din 24/10/2002

PRIVIND VALIDAREA A TREI MANDATE DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind validarea a trei mandate de consilieri ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

                Avand in vedere adresa Partidului Pensionarilor si Protectiei Sociale nr. 43/15.10.2002, prin care se propune validarea domnilor Gheorghe Vladimir si Schipoanca Ionica si adresa Uniunii Fortelor de Dreapta nr. 259/24.10.2002 prin care se propune validarea domnului Oana Cristian;

                Vazand procesul – verbal al comisiei de validare a C.G.M.B. din data de 16.10.2002 prin care se constata indeplinirea conditiilor de legalitate pentru validarea mandatelor de consilieri ale domnilor Gheorghe Vladimir si Schipoanca Ionica si procesul verbal din data de 24.10.2002 prin care se constata indeplinirea conditiilor de legalitate pentru validarea mandatului de consilier al domnului Oana Cristian;

                In conformitate cu prevederile art. 77(2) din Legea nr. 70/1991 modificata si completata, privind alegerile locale;

                In temeiul art. 34 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                                                HOTARASTE:

 

                Articol unic Se valideaza mandatele de consilieri ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti ale domnilor: Gheorghe Vladimir si Schipoanca Ionica si Oana Cristian.

               

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 24.10.2002

Nr. 234