Hotărârea nr. 233/2002

HOTARAREnr. 233 din 2002-10-24 HOTARIRE 233 din 24/10/2002 PENTRU MODIFICAREA HATARARII NR. 167/2002 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 2/2002 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
HOT. 233 24/10/2002
HOTARIRE 233 din 24/10/2002

HOTARIRE    233 din 24/10/2002

PENTRU MODIFICAREA HATARARII NR. 167/2002 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 2/2002 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Pentru modificarea Hotararii nr. 167/2002 privind punerea in aplicare a Legii nr. 2/2002 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil in proprietatea Republicii Federale Germania

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/1997 privindtransferul cu titlu gratuit al unui imobil in proprietatea Republici Federale Germania aprobata cu modificari prin Legea nr. 2/2002;              

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

                Articol unic Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 167/2002 se modifica dupa cum urmeaza;

1.        Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

“art. 1- Imobilul cuprins din constructii, situat in municipiul Bucuresti,

 Calea Victoriei nr. 174, sector 1, reprezentand fostul sediu al Ambasadei Germaniei in Romania pana in anul 1944, se transmite, cu titlu gratuit, in proprietatea Republici Federale Germania.”

2.        Alineatul 2 al art. 4 va avea urmatorul cuprins:

Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Directia pentru Cultura, va stabili o comisie care, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, va aduce la indeplinire prevederile acesteia.”

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 24.10.2002

Nr. 233