Hotărârea nr. 232/2002

HOTARAREnr. 232 din 2002-10-17 HOTARIRE 232 din 17/10/2002 PRIVIND DESEMNAREA A 6 CONSILIERI GENERALI CA MEMBRI AI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA DE PE LANGA CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 232 17/10/2002
HOTARIRE 232 din 17/10/2002

HOTARIRE    232 din 17/10/2002

PRIVIND DESEMNAREA A 6 CONSILIERI GENERALI CA MEMBRI AI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA DE PE LANGA CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                 BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind desemnarea a 6 consilieri generali ca membri ai Autoritatii teritoriale de ordine publica de pe langa Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                Avand in vedere adresa Prefecturii Municipiului Bucuresti nr. B/1025/29.08.2002;

                Tinand cont de expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane si cu art. 4 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica;

                In temeiul prevederilor art. 38 lit.“q” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE:

 

Articol unic: Se aproba numirea persoanelor prevazute in anexa ca membri ai Autoritatii teritoriale de ordine publica de pe linga Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

               

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                   AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                     Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 232

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B.

Nr. 232/17.10.2002

 

 

Persoanele desemnate ca membri ai Autoritatii teritoriale de ordine publica de pe langa Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

 

 

 

1.        Stan Ion Victor

2.        Goncea Liviu Gheorghita

3.        Vodislav George

4.        Radulescu Mihail

5.        Constantin Barna Stelica

6.        Diaconu Gheorghita