Hotărârea nr. 230/2002

HOTARAREnr. 230 din 2002-10-17 HOTARIRE 230 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL, CU PERSONALITATE JURIDICA
HOT. 230 17/10/2002
HOTARIRE 230 din 17/10/2002

HOTARIRE    230 din 17/10/2002

PRIVIND APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL, CU PERSONALITATE JURIDICA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind aprobarea exercitarii de care Consiliul local al sectorului 5 a aributiilor privind infiintarea Directiei de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica

 

                Avand in vedere solicitarea Primariei sectorului 5;

                Tinand cont de Expunerea de motive a consilierilor generali si de Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane din cadrul Primariei sectorului 5;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 46 (1) si art. 95 lit.”h” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

 

                Art. 1- Se aproba infiintarea Directiei de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului local al sectorului 5.

                Art. 2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul local al sectorului 5 a atributiilor privind organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Directia de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap.

                Art. 3- Se aproba exercitarea de catre Consiliul local al sectorului 5 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorului Directiei de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap.

                Art. 4- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliului local al sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 230