Hotărârea nr. 229/2002

HOTARAREnr. 229 din 2002-10-17 HOTARIRE 229 din 17/10/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU EXERCITAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001
HOT. 229 17/10/2002
HOTARIRE 229 din 17/10/2002

HOTARIRE    229 din 17/10/2002

PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU EXERCITAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind imputernicirea expresa a Consiliului local sector 5 pentru exercitarea atributiilor privind contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2001

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate al Directiei Economice din cadrul Primariei sector 5;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In baza prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice;

Tinand cont de prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 1/2002 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2002;

In conformitate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului local sector 5 nr. 16/04.03.2002 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2001;  

                In temeiul prevederilor art. 95 lit. “d” si art. 95 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

 

                Articol unicSe imputerniceste expres Consiliul Local sector 5 pentru exercitarea atributiilor privind contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2001.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 229