Hotărârea nr. 228/2002

HOTARAREnr. 228 din 2002-10-17 HOTARIRE 228 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL, A IMPRUMUTURILOR, VIRARILOR DE CREDITE SI MODULUI DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE SI PRVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR
HOT. 228 17/10/2002
HOTARIRE 228 din 17/10/2002

HOTARIRE    228 din 17/10/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL, A IMPRUMUTURILOR, VIRARILOR DE CREDITE SI MODULUI DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE SI PRVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind aprobarea exerciarii de care Consiliile locale ale secoarelor 1–6 a aribuiilor privind aprobarea bugeului local, a imprumuturilor, virarilor de credie si modului de uilizare a rezervei bugeare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, ale Legii nr. 27/1994 republicata, privind impozitele si taxele locale si ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale;   

                In temeiul prevederilor art. 95, alin. 3 si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

 

                Art. 1- Se aproba exercitarea de catre Consiliile locale ale secoarelor 1–6 a aribuiilor privind aprobarea bugeului local, a imprumuturilor, virarilor de credie si modului de uilizare a rezervei bugeare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar.

                Art. 2- De asemenea, se aproba indeplinirea de catre Consiliile locale ale sectoarelor  1-6 a atributiilor privind stabilirea de taxe locale, precum si de taxe speciale in conditiile legii.

                Art. 3- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 228