Hotărârea nr. 225/2002

HOTARAREnr. 225 din 2002-10-17 HOTARIRE 225 din 17/10/2002 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A SUMELOR ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PRIN ORDONANTA GUVERNULUI NR. 42/2002 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE STAT
HOT. 225 17/10/2002
HOTARIRE 225 din 17/10/2002

HOTARIRE    225 din 17/10/2002

PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A SUMELOR ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PRIN ORDONANTA GUVERNULUI NR. 42/2002 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE STAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind repartizarea la bugetele sectoarelor a sumelor alocate municipiului Bucuresti pentru echilibrarea bugetelor locale prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 privind rectificarea bugetului de stat

 

                Analizand Raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti;              Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998 cu modificarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2002, nr. 743/2001 si Ordonantei Guvernului nr. 42/2002 privind rectificarea bugetului de stat;

                In temeiul prevederilor art. 38(2) lit. “d”, art. 95 (3) si art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

                Art. 1- Suma de 38.633.350 mii lei – sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – aprobata municipiului Bucuresti prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, se repartizeaza la bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti astfel:

Sectorul 1: 5.848.797 mii lei

Sectorul 2: 7.544.877 mii lei

Sectorul 3: 7.256.885 mii lei

Sectorul 4: 5.736.035 mii lei

Sectorul 5: 5.322.482 mii lei

Sectorul 6: 6.924.274 mii lei

Art. 2-  Sumele repartizate potrivit art.1, se includ in bugetele Consiliilor locale ale sectoarelor ca venituri din aceasta sursa pe trimestrul III 2002.

                Art. 3- Prezenta hotarare se comunica primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Generale a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

               

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 225