Hotărârea nr. 224/2002

HOTARAREnr. 224 din 2002-10-17 HOTARIRE 224 din 17/10/2002 PRIVIND EXERCITAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND BUGETUL LOCAL, IMPRUMUTURILE, VIRARILE DE CREDITE SI MODUL DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE, CONTUL DE INCHEIERE A EXERCIRIULUI BUGETAR, STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, A ALTOR TAXE SPECIALE, IN CONDITIILE LEGII, PRECUM SI ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE SI ALE SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
HOT. 224 17/10/2002
HOTARIRE 224 din 17/10/2002

HOTARIRE    224 din 17/10/2002

PRIVIND EXERCITAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND BUGETUL LOCAL, IMPRUMUTURILE, VIRARILE DE CREDITE SI MODUL DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE, CONTUL DE INCHEIERE A EXERCIRIULUI BUGETAR, STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, A ALTOR TAXE SPECIALE, IN CONDITIILE LEGII, PRECUM SI ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE SI ALE SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind exercitarea de catre Consiliul Local Sector 6 a atributiilor privind bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabilirea impozitelor si taxelor locale, a altor taxe speciale, in conditiile legii, precum si organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului propriu de specialitate si ale serviciilor publice de interes local

 

                Tinand cont de expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                Conform Hotararii C.G.M.B. nr. 1/2002;

                Avand in vedere Hotararea Consiliul Local Sector 6 nr. 136/26.09.202;      In conformitate cu prevederile art. 95 alin. 2 lit.”d”, alin. 3 si art. 99 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

                Art. 1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local Sector 6 a atributiilor privind bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabilirea impozitelor si taxelor locale, a altor taxe speciale, in conditiile legii.

                Art. 2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local Sector 6 a atributiilor privind organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului propriu de specialitate si ale serviciilor publice de interes local.

                Art. 3- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Consiliului Local Sector 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 224