Hotărârea nr. 220/2002

HOTARAREnr. 220 din 2002-10-17 HOTARIRE 220 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 289/2000 REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNOR TERENURI IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE SI UTILITATI PUBLICE
HOT. 220 17/10/2002
HOTARIRE 220 din 17/10/2002

HOTARIRE    220 din 17/10/2002

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 289/2000 REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNOR TERENURI IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE SI UTILITATI PUBLICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                 BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 289/2000

referitoare la transmiterea unor terenuri in administrarea sectorului 2 al municipiului Bucuresti pentru constructia de locuinte si utilitati publice

 

                Avand in vedere propunerea Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti nr. 2389/09.08.2002 prin care se solicita modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B nr. 289/2000;

                Tinand cont de expunerea de motivea a consilierilor generali;

                In conformitate cu art. 55 alin. 1 si art. 56 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

                In temeiul art. 46(2) si al art. 95(2) lit. “f”, (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE:

 

            Art.1 Art. 1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 289/2000 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Se transmite in administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti terenul situat in str. Maior Bacila (intr. Maior Bacila, str. Fr. Mihai Cazan, Str. Raul Colentina si Str. Maior Bacila) in suprafata de 28.808,00 mp”.

                Art.2 Dupa art. 4 al Hotararii C.G.M.B. nr. 289/2000, se introduce art. 5 care va avea urmatorul continut:

“In vederea realizarii obiectivelor de investitii pe terenurile transmise in administrarea Sectorului 2 se imputerniceste Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti sa exercite atributiile cuprinse in art. 95 lit ”q” si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.”

               

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Stelian  Galetuse                                               AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 220