Hotărârea nr. 22/2002

HOTARAREnr. 22 din 2002-01-29 HOTARIRE 22 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA LOCUINTA, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 364 MP, SITUAT IN STR. MIHAIL CIORANU NR. 5- 7, SECTOR 5
HOT. 22 29/01/2002
HOTARIRE 22 din 29/01/2002

HOTARIRE     22 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA LOCUINTA, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 364 MP, SITUAT IN STR. MIHAIL CIORANU NR. 5- 7, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu

functiunea locuinta, pe un teren in suprafata de  364 mp, situat in

str.Mihail Cioranu nr.5-7, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar General si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DGUAT: aviz 16M1/6/14.09.2001;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz   224/2001;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinului  MLPAT nr. 91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-         PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articolul 1:        Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea locuinta, pe un teren in suprafata de 364 mp, situat in str.Mihail Cioranu nr.5-7, sector 5.

Articolul 2:        Terenul care face obiectul documentatiei de urbanism este teren proprietate persoana fizica S=364 mp, conform contractului de vanzare-cumparare nr.2390/18.12.2000.

Articolul 3:        Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Articolul 4:        Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Articolul 5:        Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

   Gheorghita Diaconu                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.22