Hotărârea nr. 218/2002

HOTARAREnr. 218 din 2002-10-17 HOTARIRE 218 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 177/2002 REFERITOARE LA APROBAREA DE CATRE C.G.M.B. A DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE IN VEDEREA SUSTINERII SELECTIILOR DE OFERTE, NEGOCIERILOR COMPETITIVE SI LICITATIILOR PENTRU ACHIZITIA DE BUNURI, SERVICII SI LUCRARI, IN CONFORMITATE CU O.U. NR. 6/25.04.2002, HG NR. 461/09.05.2001, PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, LGEA NR. 133/1999 SI LEGEA NR. 215/23.04.2001
HOT. 218 17/10/2002
HOTARIRE 218 din 17/10/2002

HOTARIRE    218 din 17/10/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 177/2002 REFERITOARE LA APROBAREA DE CATRE C.G.M.B. A DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE IN VEDEREA SUSTINERII SELECTIILOR DE OFERTE, NEGOCIERILOR COMPETITIVE SI LICITATIILOR PENTRU ACHIZITIA DE BUNURI, SERVICII SI LUCRARI, IN CONFORMITATE CU O.U. NR. 6/25.04.2002, HG NR. 461/09.05.2001, PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, LGEA NR. 133/1999 SI LEGEA NR. 215/23.04.2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii CGMB nr.177/2002 referitoare la aprobarea

de catre CGMB a documentatiei tehnico-economice in vederea sustinerii

selectiilor de oferte, negocierilor competitive si licitatiilor pentru achizitia de bunuri, servicii si lucrari, in conformitate cu O.U. nr. 6/25.04.2002, HG nr.461/09.05.2001,

privind achizitiile publice, Legea nr.133/1999 si Legea 215/23.04.2001

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.38 alin.1 si art. 128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Articolul 1 al Hotararii C.G.M.B. nr.177/2002 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Art.1- Lucrarile de constructii si reparatii de interes public finantate de municipiul Bucuresti se executa numai pe baza documentatiei tehnico-economice aprobata prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti”.

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr.218