Hotărârea nr. 217/2002

HOTARAREnr. 217 din 2002-10-17 HOTARIRE 217 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 SI SC INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA SA (ICPE), UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI EXCELENTA - CTTIE BUCURESTI SI SC GLOBAL LOGISTIC SRL, IN VEDEREA INFIINTARII "PARCULUI TEHNOLOGIC DESTINAT ACTIVITATILOR DE CERCETARE STIINTIFICA SI UNIVERSITARA, INGINERIE SI TRANSFER TEHNOLOGIC"
HOT. 217 17/10/2002
HOTARIRE 217 din 17/10/2002

HOTARIRE    217 din 17/10/2002

PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 SI SC INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA SA (ICPE), UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI EXCELENTA - CTTIE BUCURESTI SI SC GLOBAL LOGISTIC SRL, IN VEDEREA INFIINTARII "PARCULUI TEHNOLOGIC DESTINAT ACTIVITATILOR DE CERCETARE STIINTIFICA SI UNIVERSITARA, INGINERIE SI TRANSFER TEHNOLOGIC"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind aprobarea contractului de asociere in participatiune intre Consiliul Local al Sectorului 3 si SC Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica SA (ICPE), Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Centrul de Transfer Tehnologic, Incubare si Excelenta – CTTIE Bucuresti si SC GLOBAL LOGISTIC SRL, in vederea infiintariiParcului Tehnologic destinat activitatilor de cercetare stiintifica si universitara, inginerie si transfer tehnologic

 

                Avand in vedere nota de fundamentare a Primariei Sectorului 3 nr. CP1645/4.09.2002 si expunerea de motive a unor consilieri generali;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile O.G. nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice;

In temeiul prevederilor art. 95 lit.”k”, “q” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

                Art. 1- Se aproba incheierea contractului de asociere in participatiune intre Consiliul Local al Sectorului 3 si SC Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica SA (ICPE), Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Centrul de Transfer Tehnologic, Incubare si Excelenta – CTTIE Bucuresti si SC GLOBAL LOGISTIC SRL, in vederea infiintariiParcului Tehnologic destinat activitatilor de cercetare stiintifica si universitara, inginerie si transfer tehnologic”.

                Art. 2- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Primaria sectorului 3 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

               

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 217