Hotărârea nr. 216/2002

HOTARAREnr. 216 din 2002-10-17 HOTARIRE 216 din 17/10/2002 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 2030 M.P., SITUATA IN INTERSECTIA DINTRE SOS. VIRTUTII, CALEA CRANGASI, BD. CONSTRUCTORILOR, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL SI EXPOZITIONAL
HOT. 216 17/10/2002
HOTARIRE 216 din 17/10/2002

HOTARIRE    216 din 17/10/2002

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 2030 M.P., SITUATA IN INTERSECTIA DINTRE SOS. VIRTUTII, CALEA CRANGASI, BD. CONSTRUCTORILOR, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL SI EXPOZITIONAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani a unei suprafete de teren de 2030 m.p., situata in intersectia dintre Sos. Virtutii, Calea Crangasi, B-dul Constructorilor, sector 6, pentru realizarea unui Centrul Comercial si Expozitional

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali; adresa Primariei Sectorului 6 – Serviciul Cadastru, Fond Funciar nr. 42673 din 13.05.2002; adresa Directiei Patrimoniu Evidenta ProprietatiiCadastru - P. M. B. nr. 5405N/5966 din 20.05.2002; Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 104 din 22.11.2001; Certificatul de urbanism nr.94/14C din 14.02.2002 emis de Primaria Sectorului 6; adresa Directiei Generale de Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei nr. 1291/SCP din data de 24.04.2002;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                Tinand seama de prevederile art. 1(2) si art. 2 lit.”h” din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

                In temeiul prevederilor art. 38 lit.”fsi lit.”gsi art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

 

                Articol unic Se concesioneaza, conform legii, pe o perioada de 49 ani, terenul ce apartine domeniului public al municipiului Bucuresti, in suprafata de 2030 mp., situat in intersectia dintre Sos. Virtutii, Calea Crangasi, B-dul Constructorilor, sector 6, in vederea realizarii unui Centru Comercial si Expozitional.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 216