Hotărârea nr. 213/2002

HOTARAREnr. 213 din 2002-10-17 HOTARIRE 213 din 17/10/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A BAZEI PALLADY, CU SEDIUL IN BD. THEODOR PALLADY, NR. 262, SECTOR 3, PENTRU INFIINTAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN
HOT. 213 17/10/2002
HOTARIRE 213 din 17/10/2002

HOTARIRE    213 din 17/10/2002

PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A BAZEI PALLADY, CU SEDIUL IN BD. THEODOR PALLADY, NR. 262, SECTOR 3, PENTRU INFIINTAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind trecerea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

a Bazei Pallady, cu sediul in Bulevardul Theodor Pallady, nr. 262, sector 3,

pentru infiintarea Serviciului Specializat pentru Gestionarea cainilor fara Stapan

 

                Avand in vedere solicitarea Primariei Sectorului 3 si expunerea de motive a consilierilor generali;

                Tinand seama de raportul de specialitate al Directiei de Inspectie si Control;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile art. 1 din O.G. nr. 155/2001;

                In temeiul prevederilor art. 38 lit.”g”, art. 95 lit. “f”,”h” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din administrarea Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 3 a Bazei Pallady, nr. 262, sector 3, pentru infiintarea Serviciului Specializat pentru Gestionarea Cainilor fara Stapan.

                Art.2 Predarea - primirea patrimoniului se va face pe baza de protocol incheiat intre C.G.M.B. si Consiliului Local al Sectorului 3.

                Contractele de munca ale personalului de specialitate vor fi preluate de serviciul specializat.

                Cheltuielile pentru functionarea serviciului public nou infiintat vor fi incluse in bugetul propriu al Consiliului Local al Sectorului 3.

                Art.3 Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine anularea prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Stelian  Galetuse                                                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 213