Hotărârea nr. 212/2002

HOTARAREnr. 212 din 2002-10-17 HOTARIRE 212 din 17/10/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN STR. VASILE LASCAR NR. 199 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 139 M.P. SI IN STR. GLINKA NR. 7 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 249 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
HOT. 212 17/10/2002
HOTARIRE 212 din 17/10/2002

HOTARIRE    212 din 17/10/2002

PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN STR. VASILE LASCAR NR. 199 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 139 M.P. SI IN STR. GLINKA NR. 7 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 249 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind atribuirea in administrare a spatiilor situate in

str. Vasile Lascar nr. 199 (subsol + parter), in suprafata de 139 m.p

si in str. Glinka nr. 7(subsol + parter), in suprafata de 249 m.p,

 Consiliului Local Sector 2 Bucuresti

 

                Analizand Expunerea de motive a consilierilor generali;

          Vazand adresa emisa de Primarul sectorului 2, prin care se solicita atribuirea in administrare a spatiilor situate in str. Vasile Lascar nr. 199 (subsol + parter), in suprafata de 139 m.p si in str. Glinka nr. 7 (subsol + parter), in suprafata de 249 m.p, Primariei Sector 2 Bucuresti;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. ”g”, art. 46 alin. (5) si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic Se atribuie in administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucuresti, cu destinatia - birouri de utilitate publica - spatii situate in:

- str. Vasile Lascar nr. 199 (subsol + parter), in suprafata de 139 m.p,

- str. Glinka nr. 7 (subsol + parter), in suprafata de 249 m.p.

                Schimbarea destinatiei spatiului atribuit, atrage revocarea prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Galetuse Stelian                                                 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 212