Hotărârea nr. 211/2002

HOTARAREnr. 211 din 2002-10-17 HOTARIRE 211 din 17/10/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR. 38, ETAJ 1, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 199,99 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
HOT. 211 17/10/2002
HOTARIRE 211 din 17/10/2002

HOTARIRE    211 din 17/10/2002

PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR. 38, ETAJ 1, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 199,99 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind atribuirea in administrare a spatiului situat in str. Vasile Lascar nr. 38,

 etaj 1, sector 2, in suprafata de 199,99 mp.,

Consiliului Local al sectorului 2 Bucuresti

 

                Analizand Expunerea de motive a consilierilor generali;

          Vazand adresa emisa de Primarul sectorului 2 prin care se solicita atribuirea in administrare a spatiului situat in str. Vasile Lascar nr. 38, etaj 1, sector 2, in suprafata de 199,99 mp., Consiliului Local al sectorului 2 Bucuresti

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. ”g”, art. 46 alin. 5 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic Se atribuie in administrarea Consiliului local sector 2 Bucuresti, cu destinatia - birouri de utilitate publica - spatiul situat in str. Vasile Lascar nr. 38, etaj 1, sector 2, in suprafata de 199,99 mp.

                Schimbarea destinatiei spatiului atribuit, atrage revocarea prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Galetuse Stelian                                                 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 211