Hotărârea nr. 208/2002

HOTARAREnr. 208 din 2002-10-17 HOTARIRE 208 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, A UNUI IMOBIL IN SCOPUL INFIINTARII UNUI CENTRU DE PROTECTIE PENTRU COPILUL VICTIMA A VIOLENTEI, DE CATRE DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2
HOT. 208 17/10/2002
HOTARIRE 208 din 17/10/2002

HOTARIRE    208 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL  SECTOR 2, A UNUI IMOBIL IN SCOPUL INFIINTARII UNUI CENTRU DE PROTECTIE PENTRU COPILUL VICTIMA A VIOLENTEI, DE CATRE DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al sectorului 2, a unui imobil in scopul infiintarii unuiCentru de protectie pentru copilul victima a violentei”, de catre Directia Protectia Copilului Sector 2

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietate publica si regimul juridic al acesteia;

                In temeiul art. 38 alin.”gsi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se transmite in administrarea Consiliului Local al sectorului 2, imobilul situat in str. Irimicului nr. 2, bl. 1, parter, sector 2, identificat potrivit planului anexat la scara 1:500, care  face parte integranta din prezenta hotarare in scopul infiintarii unuiCentru de protectie pentru copilul victima a violentei”, de catre Directia Protectia Copilului Sector 2.

                Art.2 Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si din cadrul Primariei sectorului 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Stelian  Galetuse                                                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 208