Hotărârea nr. 205/2002

HOTARAREnr. 205 din 2002-10-17 HOTARIRE 205 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 82.500 M.P., SITUAT IN BD. GH. SINCAI - CALEA VACARESTI, SECTOR 4
HOT. 205 17/10/2002
HOTARIRE 205 din 17/10/2002

HOTARIRE    205 din 17/10/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 82.500 M.P., SITUAT IN BD. GH. SINCAI - CALEA VACARESTI, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru constructii definitive pe un teren in suprafata de 82.500 m.p., situat in Bdul Gh. SincaiCalea Vacaresti, sector 4

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in Municipiul Bucuresti.

                Vazand avizele obtinute de la :

-          Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului – DGUAT: aviz 3CA2/5/2002;

-          Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti: aviz 38/2002

Tinand seama de prevederile :

-          Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-          Ordinul MLPAT nr. 91/1991;

-          Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

PUG- Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000

                In temeiul prevederilor art. 38 (k), combinat cu  art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

                Art. 1- Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de 82.500 m.p., situat in Bdul Gh. SincaiCalea Vacaresti, sector 4;

                Art. 2-  Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire;

                Art. 3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate;

                Art. 4-  Perioada de valabilitatew a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 205