Hotărârea nr. 202/2002

HOTARAREnr. 202 din 2002-10-17 HOTARIRE 202 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 CU ASOCIATIA CASA IOANA IN VEDEREA ASIGURARII HRANEI PERSOANELOR FARA ADAPOST CARE BENEFICIAZA DE SERVICIILE ASOCIATIEI
HOT. 202 17/10/2002
HOTARIRE 202 din 17/10/2002

HOTARIRE    202 din 17/10/2002

PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 CU ASOCIATIA CASA IOANA IN VEDEREA ASIGURARII HRANEI PERSOANELOR FARA ADAPOST CARE BENEFICIAZA DE SERVICIILE ASOCIATIEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea asocierii Consiliului Local Sector 1 cu AsociatiaCasa Ioana

in vederea asigurarii hranei persoanelor fara adapost

care beneficiaza de serviciile asociatiei

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate intocmit de catre Directia Protectie Sociala Sector 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.2 lit.”q”, si alin.3, si ale art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba asocierea Consiliului Local Sector 1 cu AsociatiaCasa Ioana”, persoana juridica romana non-guvernamentala, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor proiecte si actiuni de interes public local - asigurare hrana persoanelor fara adapost care beneficiaza de serviciile asociatiei.

            Art.2 Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr.202