Hotărârea nr. 200/2002

HOTARAREnr. 200 din 2002-10-17 HOTARIRE 200 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE PENTRU ACTIVITATI ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA DESFASURATE PE RAZA TERITORIAL- ADMINISTRATIVA A SECTORULUI 1
HOT. 200 17/10/2002
HOTARIRE 200 din 17/10/2002

HOTARIRE    200 din 17/10/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE PENTRU ACTIVITATI ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA DESFASURATE PE RAZA TERITORIAL- ADMINISTRATIVA A SECTORULUI 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a atributiilor privind stabilirea impozitului pe spectacole pentru

activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca desfasurate

pe raza teritorial-administrativa a sectorului 1

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali din cadrul C.G.M.B., precum si Raportul de specialitate intocmit de catre Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.(3) si ale art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind stabilirea impozitului pe spectacole pentru activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca desfasurate pe raza teritorial-administrativa a sectorului 1.

            Art.2 Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr.200