Hotărârea nr. 20/2002

HOTARAREnr. 20 din 2002-01-29 HOTARIRE 20 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA TRIBUNA CU SPATII DE CAZARE PENTRU TINERET, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 4,6 HA, SITUAT IN STADIONUL IOLANDA BALAS- SOTER, SECTOR 1
HOT. 20 29/01/2002
HOTARIRE 20 din 29/01/2002

HOTARIRE     20 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA TRIBUNA CU SPATII DE CAZARE PENTRU TINERET, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 4,6 HA, SITUAT IN STADIONUL IOLANDA BALAS- SOTER, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu

functiunea tribuna cu spatii de cazare pentru tineret, pe un teren in suprafata de

 4,6 ha, situat in Stadionul Iolanda Balas-Soter, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar General si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-          Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DGUAT: aviz 3CA14/6/15.08.2001;

-          Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz   200/2001;

Tinand seama de prevederile:

-          Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-          Ordinului  MLPAT nr. 91/1991;

-          Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-          PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articolul 1:        Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea tribuna cu spatii de cazare pentru tineret, pe un teren in suprafata de  4,6 ha, situat in Stadionul Iolanda Balas-Soter, sector 1

            Se va reface imprejmuirea pe limita de proprietate conform Regulamentului local de urbanism aferent PUG.

Articolul 2:        Terenul care face obiectul documentatiei de urbanism este teren proprietate de stat in administrarea Federatiei Romane de Atletism S=4,6 ha,  conform Ordinului nr.432/26.10.1998 al Ministerului Tineretului si Sportului.

Articolul 3:        Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Articolul 4:        Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Articolul 5:        Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                       SECRETAR GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

     Gheorghita Diaconu                                               Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.20