Hotărârea nr. 2/2002

HOTARAREnr. 2 din 2002-01-17 HOTARARE 2 din 17/01/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A TRANSFERURILOR SI SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2002
HOT. 2 17/01/2002
HOTARARE 2 din 17/01/2002

HOTARARE      2 din 17/01/2002

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A TRANSFERURILOR SI SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente a trasferurilor si sumelor

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului

Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2002

 

            Analizand raportul primarului general al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare si ale Legii bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 (art.25-31);

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d”, art.95 (3) si art.46(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Suma de 383.300.000 mii lei - sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, se repartizeaza pe bugete componente - bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si bugetele sectoarelor 1-6 - conform anexei 1.

            Art.2- Suma de 97.759.500 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, se repartizeaza pe bugete componente - bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si bugetele sectoarelor 1-6 - conform anexei 2.

            Art.3- Suma de 1.920.960.200 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamantul preuniversitar de stat (alte unitati decat cele de invatamant special) se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform anexei 3.

            Art.4- Suma de 33.765.000 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru crese, se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform anexei 4.

            Art.5- Suma de 78.313.800 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului - din care 7.524.600 mii lei pentru copiii cu handicap din sistemul SSPH, se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform anexelor 5, 5.1 si 5.2.

            Art.6- Se repartizeaza la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

a)      39.120.800 mii lei, sume defalcate din impozitul pe venit pentru plata contributiilor pentru personalul neclerical din unitatile de cult (26.295.900 mii lei) si pentru cheltuielile institutiilor de cultura (12.824.900 mii lei) trecute in finantarea bugetului local incepand cu 1 ianuarie 2002;

b)     525.455.000 mii lei - sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei;

c)     138.227.100 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor unitatilor de invatamant special;

d)     1.383.000 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor Centrului (Oficului) de Consultanta Agricola al Municipiului Bucuresti;

e)     1.244.425.000 mii lei, transferuri pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.

            Art.7- Sumele repartizate la bugetele sectoarelor conform art.1-5 (anexelor 1-5) pot fi modificate, prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea  comuna a primarilor sectoarelor 1-6.

            Art.8- Prezenta Hotarare, din care fac parte integranta anexele 1 - 5, se comunica primariilor sectoarelor 1 - 6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale sectoarelor 1 - 6.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Gheorghita Diaconu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

           

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.01.2002

Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARAREA NR.2/17.01.2002

ANEXA 1

 

 

 

Repartizarea pe bugete componente

(bugetul propriu al C.G.M.B. si bugetele sectoarelor 1-6)

a sumelor din impozitul pe venit aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2002

pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

 

 

-  mii lei  -

 

Total

din care:

 

Municipiul

Bucuresti

C.G.M.B.

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6

TOTAL

383.200.000

23.200.000

15.000.000

77.600.000

65.200.000

42.800.000

115.000.000

44.400.000

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I

104.000.000

6.296.480

4.071.000

21.060.480

17.695.200

11.615.840

31.210.920

12.050.080

Trimestrul II

103.000.000

6.236.160

4.032.000

20.857.494

17.525.066

11.503.947

30.911.306

11.934.027

Trimestrul III

87.600.000

5.303.520

3.429.000

17.739.520

14.904.800

9.784.160

26.289.080

10.149.920

Trimestrul IV

88.600.000

5.363.840

3.468.000

17.942.506

15.074.934

9.896.053

26.588.694

10.265.973

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARAREA NR.2/17.01.2002

ANEXA 2

 

 

Repartizarea pe bugete componente

(bugetul propriu al C.G.M.B. si bugetele sectoarelor 1-6)

a sumelor din taxa pe valoarea adaugata aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat

 pe anul 2002  pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

 

 

 

-  mii lei  -

 

Total

din care:

 

municipiul

Bucuresti

C.G.M.B.

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5