Hotărârea nr. 199/2002

HOTARAREnr. 199 din 2002-10-17 HOTARIRE 199 din 17/10/2002 PRIVIND VALIDAREA A DOUA MANDATE DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 199 17/10/2002
HOTARIRE 199 din 17/10/2002

HOTARIRE    199 din 17/10/2002

PRIVIND VALIDAREA A DOUA MANDATE DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind validarea a doua mandate de conslieri ai

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere adresa Partidului Noua Generatie nr.2902/6/09.10.2002 prin care se propun in functia de consilieri generali domnii: Olteanu Ion si Trache Nicolae Petre;

            Vazand procesul-verbal al comisiei de validare a C.G.M.B. din data de 14.10.2002 prin care se constata indeplinirea conditiilor de legalitate pentru validarea mandatelor de consilieri ale domnilor Olteanu Ion si Trache Nicolae Petre;

            In conformitate cu prevederile art.77(2) din Legea nr.70/1991 modificata si completata, privind alegerile locale;

            In temeiul art.34 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se valideaza mandatele de consilieri ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti ale domnilor: Olteanu Ion si Trache Nicolae Petre.

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr.199