Hotărârea nr. 198/2002

HOTARAREnr. 198 din 2002-10-17 HOTARIRE 198 din 17/10/2002 PRIVIND VACANTAREA A 5 LOCURI DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARARE nr. 198 din 17/10/2002
HOTARIRE 198 din 17/10/2002

HOTARIRE    198 din 17/10/2002

PRIVIND VACANTAREA A 5 LOCURI DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind vacantarea a 5 locuri de consilieri ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

                Avand in vedere cererile scrise, prin care se solicita renuntarea la calitatea de consilieri , ale urmatorilor: Adir Victor Gabriel, Forascu Vasile, Iovici Teodor Victor, Marinescu Ioan, Mantale Mioara;

                Vazand procesul- verbal al comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de incetarea unor mandate de consilieri;               

                In temeiul prevederilor art. 60 alin. 1 lit. “a” si alin. 2 si ale art. 32 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                                                HOTARASTE:

 

                Articol unicSe ia act de vacantarea a 5 posturi de consilieri, ca urmare a demisiilor urmatorilor: Adir Victor Gabriel, Forascu Vasile, Iovici Teodor Victor, Marinescu Ioan, Mantale Mioara.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 198