Hotărârea nr. 197/2002

HOTARAREnr. 197 din 2002-10-03 HOTARIRE 197 din 03/10/2002 PRIVIND VACANTAREA A 14 LOCURI DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARARE nr. 197 din 3/10/2002
HOTARIRE 197 din 03/10/2002

HOTARIRE    197 din 03/10/2002

PRIVIND VACANTAREA A 14 LOCURI DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind vacantarea a 14 locuri de consilieri ai Consiliului General al Municipiului    Bucuresti

 

 

                Avand in vedere cererile scrise, prin care se solicita renuntarea la calitatea de consilieri, ale urmatorilor: Cucu Dumitru, Pop Romeo Teodor, Jude Ortansa, Ceausu Ileana, Nistoran Dorin, Liga Danut, Paul Radu Popovat, Badila Adrian, Pirvu Cosmin Gabriel, Farcas Stefan, Ciurescu Ilie, Nastea Ioan, Tanasoiu Dragos Daniel, Enescu Dumitru;

                Vazand procesul–verbal al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de incetarea unor mandate de consilieri;

                In temeiul prevederilor art. 60 alin. 1 lit. a) si ale art. 32 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

 

 

                Articol unic: Se ia act de vacantarea a 14 posturi de consilieri, ca urmare a demisiilor urmatorilor : Cucu Dumitru, Pop Romeo Teodor, Jude Ortansa, Ceausu Ileana, Nistoran Dorin, Liga Danut, Paul Radu Popovat, Badila Adrian, Parvu Cosmin Gabriel, Farcas Stefan, Ciurescu Ilie, Nastea Ioan, Tanasoiu Dragos Daniel, Enescu Dumitru.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Galetuse Stelian                                               AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 03.10.2002

Nr. 197