Hotărârea nr. 191/2002

HOTARAREnr. 191 din 2002-07-25 HOTARIRE 191 din 25/07/2002 PRIVIND PARTICIPAREA CGMB LA CONSTITUIREA FONDULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI- ILFOV PE ANUL 2002
HOT. 191 25/07/2002
HOTARIRE 191 din 25/07/2002

HOTARIRE    191 din 25/07/2002

PRIVIND PARTICIPAREA CGMB LA CONSTITUIREA FONDULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI- ILFOV PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind participarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov pe anul 2002;

 

 

            Avand in vedere raportul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, referitor la necesitatea participarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala al regiunii Bucuresti-Ilfov;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In scopul punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 151/1998, privind dezvoltarea regionala in Romania si Hotararea Guvernului nr. 634/1998. Pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.115/1998;

            In temeiul art. 38 (2) lit. “e” si “y” si art. 48 (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala si ale art. 11 si 12 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                            HOTARASTE :

 

 

            Articol unic – Se aproba participarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu suma de 4.500.000.000 lei de la bugetul local la constituirea Fondului pentru Dezvoltarea Regionala al Regiunii Bucuresti – Ilfov pe anul 2002, in scopul finantarii cheltuielilor de organizare si functionare ale Agentiei pentru Dezvoltare Regional Bucuresti – Ilfov.

           

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                            SECRETAR  GENERAL

 Adrian Stoica                                       AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.191