Hotărârea nr. 190/2002

HOTARAREnr. 190 din 2002-07-25 HOTARIRE 190 din 25/07/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 166/2002
HOT. 190 25/07/2002
HOTARIRE 190 din 25/07/2002

HOTARIRE    190 din 25/07/2002

PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 166/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind abrogarea Hotararii Consiliului General al

Municipiului Bucuresti nr. 166/2002

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Adrian Stoica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu  art. 60 din Legea nr. 24/2000;

In temeiul prevederilor art.38(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

    

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

 

          Art.1 - Se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 166/2002.

          Art.2 - Secretarul General al Municipiului Bucuresti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

         

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                          SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                        AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                             Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.190