Hotărârea nr. 189/2002

HOTARAREnr. 189 din 2002-07-25 HOTARIRE 189 din 25/07/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 116/24.05.2002
HOT. 189 25/07/2002
HOTARIRE 189 din 25/07/2002

HOTARIRE    189 din 25/07/2002

PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 116/24.05.2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind  abrogarea  Hotararii Consiliului General

al Municipiului Bucuresti nr.116/24.05.2002

 

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Adrian Stoica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.60 din Legea nr.24/2000;

In temeiul prevederilor art.38(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

 

          Art.1- Se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.116/24.05.2002

         

          Art.2- Secretarul General al Municipiului Bucuresti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

         

 

 

PRESEDINTE DE RESEDINTA                          SECRETAR GENERAL

              Adrian Stoica                                               al Municipiului Bucuresti

                                                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 25.07.2002                                                  

 

Nr.189