Hotărârea nr. 186/2002

HOTARAREnr. 186 din 2002-07-25 HOTARIRE 186 din 25/07/2002 PRIVIND INSTITUIREA COMISIEI DE VERIFICARE A ACTIVITATII INSTITUTIILOR DIN SUBORDINEA CGMB
HOT. 186 25/07/2002
HOTARIRE 186 din 25/07/2002

HOTARIRE    186 din 25/07/2002

PRIVIND INSTITUIREA COMISIEI DE VERIFICARE A ACTIVITATII INSTITUTIILOR DIN SUBORDINEA CGMB

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind instituirea Comisiei de verificare a activitatii institutiilor din

 subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Daniel Zamfir;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 38 (1), art. 52 (2) si ale art. 56(7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

     

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE :

 

            Art. 1- Se infiinteaza Comisia de analiza si verificare a activitatii institutiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Componenta comisiei este prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2- Comisia va avea urmatoarele obiective:

-         analizeaza activitatea institutiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti, informeaza Consiliul General al Municipiul Bucuresti, lunar sau de cate ori este nevoie, in legatura cu disfunctionalitatile aparute in activitatea acestora si face propuneri de imbunatatire a activitatii;

-         verifica modul in care sunt puse in aplicare hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si informeaza Consiliul General al Municipiului Bucuresti de cele constatate;

-         verifica modul de solutionare a sesizarilor cetatenilor si ale persoanelor juridice si informeaza Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 3 - Comisia isi desfasoara activitatea pe o perioada de 6 luni. La expirarea acestei perioade, va prezenta Consiliului General al Municipiului Bucuresti raportul de activitate.

Art. 4 – Primarul General, prin intermediul Secretarului General al Municipiului Bucuresti si al aparatului de specialitate, va pune la dispozitia consilierilor, conform legii, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului.

Art. 5 – Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 114/2002 se abroga.

    

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                               SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                            AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                    Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.186  

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B Nr.  186/25.07.2002                                                     

Componenta Comisiei speciale de analiza si verificare a activitatii institutiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

1.- Daniel Zamfir – presedinte

2.- Adrian Stoica

3.- Victor Ion Stan

4.- Ion  Serban Mateescu

5.- George Padure

6.- Teodor Iovici

7.- Doina Dumitrescu

8.- Romeo Teodor Pop

9.- Elena Veronica Zamfir Ciurezu