Hotărârea nr. 185/2002

HOTARAREnr. 185 din 2002-07-25 HOTARIRE 185 din 25/07/2002 PRIVIND APROBAREA ADERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 LA ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA
HOT. 185 25/07/2002
HOTARIRE 185 din 25/07/2002

HOTARIRE    185 din 25/07/2002

PRIVIND APROBAREA ADERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 LA ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea aderarii Consiliului Local al Sectorului 1

la Asociatia Muncipiilor din Romania

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Consilierilor Generali;

            Tinand seama de raportul comun de specialitate intocmit de catre Serviciul Contecios Administrativ Juridic si Directia Manegement Economic din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.2 lit. “p”, art.95 alin.3 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

 

     

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

 

            Art 1- Se aproba aderarea Consiliului Local al Sectorului 1 la Asociatia Muncipiilor din Romania;

            Art. 2 - Consiliului Local al Sectorului 1 va plati cotizatia de membru din bugetul local propriu.

            Art. 3.-  Directiile de specialitate din cadrul Consiliului  General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                              SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                            AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.185