Hotărârea nr. 182/2002

HOTARAREnr. 182 din 2002-07-25 HOTARIRE 182 din 25/07/2002 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6- DIRECTIA DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, A SPATIULUI DIN STR. DRUMUL SARII NR. 2, BL. V55, PARTER
HOT. 182 25/07/2002
HOTARIRE 182 din 25/07/2002

HOTARIRE    182 din 25/07/2002

PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6- DIRECTIA DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, A SPATIULUI DIN STR. DRUMUL SARII NR. 2, BL. V55, PARTER

EMITENT : C.G.M.B

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind trecerea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in

administrarea Consiliului Local al sectorului 6 - Directia de Protectie Speciala a

Persoanelor cu Handicap, a spatiului din str.Drumul Sarii nr.2, Bl.V55, parter

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a doamnei consilier Rosca Alexandrina;

            Vazand Raportul de specialitate al Directiei de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap, sector 6;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit."f" "g" si "s" si art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

            Art.1- Se aproba trecerea spatiului din str. Drumul Sarii nr.2, bl.V55, parter (cuprins intre scarile 1-3), din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 6 -Directia de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap, pentru desfasurarea activitatii de protectie speciala de recuperare si integrare sociala a persoanelor cu dizabilitati.

            Art.2- Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art.1 atrage dupa sine anularea prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                      AL MUNICIPIUlLUI BUCURESTI

Adrian Stoica                                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 25.07.2002

 

Nr.182