Hotărârea nr. 180/2002

HOTARAREnr. 180 din 2002-07-25 HOTARIRE 180 din 25/07/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 138/21.06.2001
HOT. 180 25/07/2002
HOTARIRE 180 din 25/07/2002

HOTARIRE    180 din 25/07/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 138/21.06.2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii

Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.138/21.06.2001

 

          Avand in vedere cererea Primariei sectorului 1;

          Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.67 din Legea nr.24/2000 si a art.46 si art.125 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se completeaza aliniatul 1 al art.1 din Hotararea C.G.M.B. nr.138/2001 dupa cum urmeaza:

"Se transmite din administrarea C.G.M.B.in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti, spatiul cu alta destinatie din str.Calea Grivitei nr.56-61, pentru rezolvarea unor probleme sociale, a unor probleme in legatura cu Legea nr.53/1991, republicata in 1996 si cu Legea nr.27/1996".

          Restul prevederilor Hotararii C.G.M.B.nr.138/2001 raman neschimbate.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    SECRETAR GENERAL

                                                                     AL MUNICIPIUlLUI BUCURESTI

Adrian Stoica                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 25.07.2002

 

Nr.180