Hotărârea nr. 179/2002

HOTARAREnr. 179 din 2002-07-25 HOTARIRE 179 din 25/07/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN STR. VASILE LASCAR NR. 199 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 139 M.P. SI IN STR. GLINKA NR. 7 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 249 MP, CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 5/2016
HOTARARE nr. 179 din 25/07/2002
HOTARIRE 179 din 25/07/2002

HOTARIRE    179 din 25/07/2002

PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN STR. VASILE LASCAR NR. 199 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 139 M.P. SI IN STR. GLINKA NR. 7 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 249 MP, CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind atribuirea in administrare a spatiilor situate in

Str. Vasile Lascar nr. 199 (subsol+parter), in suprafata de 139 m.p

si in Str. Glinka nr. 7 (subsol+parter), in suprafata de 249 m.p,

Consiliului Local Sector 2 Bucuresti

 

 

            Analizand Expunerea de motive;

            Vazand adresa emisa de primarul sectorului 2 , prin care se solicita atribuirea in administrare a spatiilor situate in Str. Vasile Lascar nr. 199 (subsol+parter), in suprafata de 139 m.p si in Str. Glinka nr. 7 (subsol+parter), in suprafata de 249 m.p, Primariei  Sector 2 Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit.”g”, art. 46 alin.(5) si ale art. 126 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

     

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                            HOTARASTE :

 

 

            Articol unic. – Se atribuie in administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucuresti, cu destinatia – birouri pentru functiuni proprii Primariei – spatiile situate in :

-         Str. Vasile Lascar nr. 199 (subsol+parter), in suprafata de 139 m.p,

-         Str. Glinka nr.7 (subsol+parter), in suprafata de 249 m.p.

Schimbarea destinatiei spatiilor atribuite atrage revocarea prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                            SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                            AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.179