Hotărârea nr. 176/2002

HOTARAREnr. 176 din 2002-07-25 HOTARIRE 176 din 25/07/2002 PRIVIND REALOCAREA FONDURILOR INTRE COMPONENTELE PROIECTULUI PRIVIND INFRASTRUCTURA URBANA IN BUCURESTI, PREVAZUT IN ANEXA LA CONTRACTUL DE FINANTARE INTRE ROMANIA, BANCA EUROPEANA DE INVESTITII SI CGMB RATIFICAT PRIN LEGEA NR. 489/2001 SUSPENDA EXECUTAREA HOTARARII CGMB NR. 176/25.07.2002 PRONUNTATA IN SEDINTA PUBLICA DIN 15.08.2002, PRIN SENTINTA CIVILA NR. 607/15.08.2002
HOT. 176 25/07/2002
HOTARIRE 176 din 25/07/2002

HOTARIRE    176 din 25/07/2002

PRIVIND REALOCAREA FONDURILOR INTRE COMPONENTELE PROIECTULUI PRIVIND INFRASTRUCTURA URBANA IN BUCURESTI, PREVAZUT IN ANEXA LA CONTRACTUL DE FINANTARE INTRE ROMANIA, BANCA EUROPEANA DE INVESTITII SI CGMB RATIFICAT PRIN LEGEA NR. 489/2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

SUSPENDA EXECUTAREA HOTARARII NR. 176/25.07.2002 PRONUNTATA IN SEDINTA PUBLICA DIN 15.08.2002, PRIN SENTINTA CIVILA NR. 607/15.08.2002

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARARE

privind realocarea fondurilor intre componentele Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, prevazut in Anexa la Contractul de finantare intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ratificat prin Legea nr.489/2001

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Doru Giugula;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand dispozitiile art.6 din Legea nr.489/2001, privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000;

            Tinand cont de dispozitiile art.16, alin.6 si 8 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, precum si cele ale art. 22, alin. 8 din Legea nr. 72/1996, privind finantele publice;  

In conformitate cu  prevederile art. 38, lit. “d”, art. 46(2), art.68, lit.”b” si art.128 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

            Art. 1-  Consiliul General al Municipiului Bucuresti hotaraste realocarea sumelor prevazute pentru componentele “Pasajul suprateran Basarab”, “Facilitatea de parcare de la Gara de Nord” si “Modernizarea tramvaielor”, in valoare cumulata de 137,1 mil. EURO, precizate in Anexa A la Contractul de finantare ratificat prin Legea nr.489/2001, pentru dezvoltarea componentei “Reabilitare drumuri urbane”, a carei valoare va fi, astfel, de 169,5 mil. EURO.

            Componenta “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”, prevazuta in aceeasi anexa, ramane la valoarea de 50,5 mil. EURO.

            Art. 2 – Pentru realizarea prevederilor art.1, Primariile sectoarelor 1-6 din Municipiul Bucuresti vor intocmi studiile de fezabilitate, conform legilor in vigoare, pentru reabilitarea drumurilor urbane din zona de competenta.

            Art. 3 – Se imputernicesc expres consiliile locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucuresti pentru a aproba rectificarea bugetelor locale in vederea alocarii fondurilor necesare intocmirii studiilor de fezabilitate prevazute la art.2.

            Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Bucuresti va comunica prezenta hotarare Ministerului Finantelor Publice, in vederea efectuarii demersurilor legale.

  

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                              SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                         AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                           Drd.Anton Petrisor ParlagiBucuresti,

25.07.2002

Nr.176

OPINIA MOTIVATA

privind refuzul de a semna H.C.G.M.B. nr.176/2002, privind realocarea fondurilor intre componentele Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, prevazut in Anexa A la Contractul de finantare intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ratificat prin Legea nr.489/2001:

 

 

1)      Se incalca H.C.G.M.B. nr. 261, 262, 263, 264, 265/2000 privind aprobarea creditelor pentru fiecare componenta in parte si H.C.G.M.B. nr. 56/2002;

2)      Creditul a fost aprobat de banca Europeana de Investitii expres pentru acest proiect;

3)      Legea 489/2000 ratifica un contract de finantare aprobat de BEI in baza unui studiu deja aprobat:

§          a fost aprobat un singur proiect (cu 5 componente);

§          sectoarele nu pot efectua studii de fezabilitate intrucat nu sunt recunoscute de BEI;

§          pentru alt proiect trebuie alta initiativa legislativa de aprobare de catre Parlament;

4)      Se incalca PUG referitor la circulatie;

5)      Platile efectuate de Primaria Municipiului Bucuresti in derularea proiectului s-au facut in conformitate cu Legea nr.160/2001 privind accelerarea procedurilor de incheiere a contractelor finantate din creditul extern. In cazul in care se renunta la proiect aceste plati trebuiesc rambursate BEI de la bugetul Primariei Municipiului Bucuresti;

6)      Lipsa raportului de Specialitate al Directiei Generale Elaborare Buget si Executie;

7)      Adresa Ministerului Finantelor Publice nr.243217/2002 din care rezulta ca realocarea creditului se poate face numai cu aprobarea BEI;

8)      Adresa conducerii BEI catre Ministerul Finantelor referitoare la finantarea proiectului aprobat in forma initiala;

9)      Lipsa avizului Secretarului General al municipiului Bucuresti.

 

 

SECRETAR  GENERAL

   AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

Drd. Anton Petrisor Parlagi