Hotărârea nr. 172/2002

HOTARAREnr. 172 din 2002-07-18 HOTARIRE 172 din 18/07/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI DE AGREMENT SI LACURI A CENTRULUI DE PREGATIRE PROFESIONALA SI RECUPERARE FIZICA FLOREASCA II AFLATA IN CONCESIUNE LA SC APA NOVA BUCURESTI SA
HOT. 172 18/07/2002
HOTARIRE 172 din 18/07/2002

HOTARIRE    172 din 18/07/2002

PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI DE AGREMENT SI LACURI A CENTRULUI DE PREGATIRE PROFESIONALA SI RECUPERARE FIZICA FLOREASCA II AFLATA IN CONCESIUNE LA SC APA NOVA BUCURESTI SA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea in administrarea Administratiei de Agrement si Lacuri Bucuresti

a Centrului de Pregatire Profesionala si Recuperare Fizica Floreasca II

aflata in concesiune la SC APA NOVA Bucuresti SA

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Generale Utilitati Publice si Directiei Financiar Contabilitate si Directiei Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) si alin. (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Tinand seama de prevederaile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 85/2000 privind validarea rezultatelor licitatiei pentru acordarea Concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din Bucuresti si a bunurilor publice afectate acestor servicii;

In baza anexei 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 296/1999;

In baza art. 18(3) din Legea nr. 326/2001 a Serviciilor Publice de Gospodarie Comunala;  

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit.”i” , “g”, “t”, art. 46 alin. (2) si art. 96 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

   

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                HOTARASTE :

 

          Art.1 – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Centrul de Pregatire Profesionala si Recuperare Fizica Floreasca II, reintra in patrimoniul Municipiului Bucuresti si trece in administrare directa la Administratia de Agrement si Lacuri Bucuresti.

          Art. 2 – Lista cu bunurile proprietate publica concesionate in vederea furnizarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti, aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 296/1999 precum si listele din anexa Hotararii C.G.M.B. nr. 317/1999 modificate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 69/2000 se vor modifica corespunzator.

          Odata cu modificarea listelor sus mentionate denumirea Centrului se va modifica in Baza de Agrement si Sport Floreasca II.

          Art. 3 – Predarea – preluarea bunurilor ce compun Baza de Agrement si Sport Floreasca II se vor face pe baza de protocol incheiat intre cele doua parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

          Art. 4 -  Primarul General in calitate de reprezentant al municipiului Bucuresti va semna actul aditional la Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.

          Art. 5 – Cotele de participare ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti la SC APA NOVA Bucuresti SA nu vor fi modificate.

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                         SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                       AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                             Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.07.2002

Nr.172