Hotărârea nr. 170/2002

HOTARAREnr. 170 din 2002-06-27 HOTARIRE 170 din 27/06/2002 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
HOT. 170 27/06/2002
HOTARIRE 170 din 27/06/2002

HOTARIRE    170 din 27/06/2002

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea statului de functii al Administratiei Fondului Imobiliar

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            In conformitate cu prevederile  art. 24 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, ale Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, ale Ordonantei de Urgenta nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual  din sectorul bugetar si ale Ordonantei de Urgenta nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 alin.(2) lit.”e” si art. 46 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

     

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

 

            Articol unic – Se aproba statul de functii pe anul 2002 al Administratiei Fondului Imobiliar, institutie publica cu personalitate juridica din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in cadrul numarului total de 300 de posturi aprobat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                          SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                                      AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 27.06.2002

Nr.170

 


                                                                                                                                    ANEXA

                                                                                                            LA HOT.C.G.M.B. NR.170/27.06.2002

 

 

 

STAT DE  FUNCTII AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

PE ANUL 2002

 

 

NR.

CRT.

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

NR.

POSTURI

ANEXA LA OUG 24/2000 SI OUG 33/2001 IN BAZA CAREIA SE STABILESTE SALARIUL DE BAZA

0

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

INSPECTOR  SPECIALITATE

INSPECTOR  SPECIALITATE

INSPECTOR  SPECIALITATE

INSPECTOR  SPECIALITATE

CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

SUBINGINER

SUBINGINER

REFERENT

REFERENT

REFERENT

REFERENT

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

FUNCTIONAR

FUNCTIONAR

FUNCTIONAR

ARHIVAR

ARHIVAR

CASIER

MAGAZINER

CURIER

DACTILOGRAF

MUNCITOR-SOFER

MUNCITOR- TELEFONIST

MUNCITOR - ELECTRICIAN

MUNCITOR- INSTALATOR

MUNCITOR- OPERATOR XEROX

MUNCITOR-LEGATOR MANUAL - CARTONAGIST

MUNCITOR- INSOTITOR LIFT

INGRIUITOR

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SSD

SSD

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

-

M;G

-

-

-

-

-

-

-

-

Gr.IA

Gr.I

Gr.II

Gr.III

Gr.IA

Gr.I

Gr.II

Gr.III

Gr.IV

Gr.IA

Gr.I

Tr.I.A

Tr.I.

Tr.II

Tr.III.

Tr.I.A

Tr.I.

Tr.II

Tr.III

Tr.I

Tr.II

Tr.III

Tr.II

Tr.III

Tr.I.

Tr.I.

Tr.I

Tr.I

Tr.III

Tr.III

Tr.III

Tr.III

Tr.III

Tr.III

Tr.VI

Tr.I

23

26

17

4

1

2

5

3

8

8

2

60

9

8

4

61

5

11

3

1

1

1

1

1

10

1

1

8

4

1

1

1

2

1

1

4

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

ANEXA V/2

 

TOTAL A :

X

X

300

X

 

B. FUNCTII DE CONDUCERE

Nr.Crt.

FUNCTIA

NR.POSTURI

INDEMNIZATIA MAXIMA DE CONDUCERE (procent din salariul de baza)

ANEXA LA OUG 24/2000 IN BAZA CAREIA SE STABILESTE INDEMNIZATIA  DE CONDUCERE

1.

DIRECTOR GENERAL

1

55

ANEXA VI/1

2.

DIRECTOR

3

50

ANEXA VI/1

3.

SEF SERVICIU

12

30

ANEXA VI/1

4.

SEF BIROU, OFICIU

10

25

ANEXA VI/1

 

TOTAL B: