Hotărârea nr. 169/2002

HOTARAREnr. 169 din 2002-06-27 HOTARIRE 169 din 27/06/2002 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 18 HA, SITUAT IN STR. N. CARAMFIL- S0S. NORDULUI- STR. G. GAFENCU, SECTOR 1
HOT. 169 27/06/2002
HOTARIRE 169 din 27/06/2002

HOTARIRE    169 din 27/06/2002

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 18 HA, SITUAT IN STR. N. CARAMFIL- S0S. NORDULUI- STR. G. GAFENCU, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de 18 ha,

situat in  str. N. Caramfil – sos. Nordului – str. G. Gafencu, sector 1

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea modificarii unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului – DGUAT: aviz 3CA8/2/2002;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 27/2002;

Tinand seama de prevederile :

-         Legii nr.453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 priviind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinul MLPAT nr.91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-         PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,

     

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

            Articolul 1: Aprobarea modificarii unui Plan Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de 18 ha, situat in str. N. Caramfil - sos. Nordului – str. G. Gafencu, sector 1.

            Articolul 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da  dreptul la construire.

            Articolul 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Articolul 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

 

 

RESEDINTE  DE  SEDINTA ,                       SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                    AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                             Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 27.06.2002

Nr.169