Hotărârea nr. 164/2002

HOTARAREnr. 164 din 2002-06-20 HOTARIRE 164 din 20/06/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU EXERCITAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001
HOT. 164 20/06/2002
HOTARIRE 164 din 20/06/2002

HOTARIRE    164 din 20/06/2002

PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU EXERCITAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind imputernicirea Consiliului Local Sector 1 pentru exercitarea atributiilor

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2001

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a doamnului consilier general Gheorghita Diaconu;

            Tinand seama de Raportul de specialitate intocmit de catre Directia de Management Economic din cadrul Primariei Sector 1;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95(3) si art.46(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2001.

 

            Art.2- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Adrian Stoica                                                        Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 20.06.2002

 

Nr.164