Hotărârea nr. 161/2002

HOTARAREnr. 161 din 2002-06-20 HOTARIRE 161 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PARCURILOR SECTOR 3- SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL
HOT. 161 20/06/2002
HOTARIRE 161 din 20/06/2002

HOTARIRE    161 din 20/06/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PARCURILOR SECTOR 3- SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 3

a atributiilor privind aprobarea organigramei, statul de functii, numarul de personal

 si regulamentului de organizare si functionare

al Directiei Parcurilor Sector 3 - serviciu public de interes local

 

 

            In conformitate cu Avizul Secretarului general al municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Expunerea de motive a doamnei consilier Plesca Stefania si Raportul de specialitate intocmit de catre Biroul resurse umane din cadrul Primariei Sectorului 3;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 3;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46(1) si art.95 alin.3, lit.”e” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statul de functii, numarul de personal si regulamentului de organizare si functionare al Directiei Parcurilor Sector 3 - serviciu public de interes local.

            Art.2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a Directorului Directiei Parcurilor Sector 3.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

               Adrian Stoica                                                        Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 20.06.2002

 

Nr.161