Hotărârea nr. 155/2002

HOTARAREnr. 155 din 2002-06-20 HOTARIRE 155 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2002
HOT. 155 20/06/2002
HOTARIRE 155 din 20/06/2002

HOTARIRE    155 din 20/06/2002

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii

Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) pe anul 2002

 

 

            In aplicarea prevederilor Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.271/1999, 15/2000 si 153/23.08.2001, privind aprobarea infiintarii ARBAC;

            Avand in vedere propunerile Directorului general al Agenetiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) si expunerea de motive a Comisiei ACTE;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.5, alin.(4) si (10), art.13, alin.(1) si art.35, alin.(1) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.(2), lit.”i”, combinat cu art.46 (1) si (5) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Agenetiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC), conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                         Adrian Stoica                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 20.06.2002

 

Nr.155

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la hotararea privind

aprobarea bugetului ARBAC,

nr.155/20.06.2002

ARBAC

Municipiul Bucuresti

Bd.Regina Elisabeta nr.41, sector 5

 

Proiect

BUGET ARBAC 2002

Nr.

Rd.

Cod

clasificatie

economica

 

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

Anul 2002

lei

A

B

C

D

 

 

TOTAL VENITURI*

A. VENITURI CURENTE

Cota din valoarea facturii serviciilor ANB, conform Contract de Concesiune si HCGMB nr.271/1999, 15/2000 si 153/2001

9606404156

9606404156

 

 

TOTAL CHELTUIELI

8099300000

 

01

CHELTUIELI CURENTE 2002

6399300000

 

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

2509300000

 

10

Cheltuieli cu salariile

1485596000

 

11

Contributii pentru asigurari sociale de stat

555254000

 

12

Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

119000000

 

13

Deplasari, detasari, transferari

50000000

 

14

Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate

166600000

 

15

Tichete de masa

80000000

 

 

Fond de risc

47600000

 

 

Comision camera de munca

5250000

 

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

3890000000

 

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie

320000000

 

25

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional**

3250000000

 

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

40000000

 

27

Reparatii curente

220000000

 

28

Reparatii capitale

0

 

29

Carti si publicatii

30000000

 

30

Alte cheltuieli

30000000

 

69

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

1700000000

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1700000000

 

74

Investitii ale institutiilor publice si activitatii autofinantate

1700000000

 

89

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

1507104156

 

90

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

1507104156

 

91

Rezerve

 

 

92

Excedent***

1507104156

 

93

Deficit

 

 

*     Veniturile transferabile la ARBAC pentru primele 4 luni, de 2806404156 lei + venituri din cota de 25000 USD/luna virata de ANB pe urmatoarele 8 luni, de cca.6800000000 lei, in aplicarea prevederilor HCGMB nr.153/2001;

**   Din care 2.343.282.913 lei pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de Experti, de 100000 USD/an (in total cca.3,4 miliarde lei), 1.056.717.087 lei fiind deja achitati de ANB pentru anul 2002.

*** Acopera intarzierea estimata la cca.2 luni a aplicarii HCGMB nr.153/2001 de catre ANB.

 

 

                Director General,

 

            Adrian CRISTEA