Hotărârea nr. 154/2002

HOTARAREnr. 154 din 2002-06-20 HOTARIRE 154 din 20/06/2002 ANULATA PRIN SENTINTA NR. 4035/29.09.2004 PRIVIND NECESITATEA PROPUNERII DE CATRE PRIMARUL GENERAL A MODIFICARII ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU AL CGMB, STATULUI DE FUNCTII AFERENT SI RECTIFICARII CORESPUNZATOARE A BUGETULUI PE ANUL 2002 SE SUSPENEDA EXECUTAREA HOTARARII PRIN SENTINTA CIVILA NR. 633 A TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA a V a CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
HOT. 154 20/06/2002
HOTARIRE 154 din 20/06/2002

HOTARIRE    154 din 20/06/2002

ANULATA PRIN SENTINTA NR. 4035/29.09.2004

 

PRIVIND NECESITATEA PROPUNERII DE CATRE PRIMARUL GENERAL A MODIFICARII ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU AL CGMB, STATULUI DE FUNCTII AFERENT SI RECTIFICARII CORESPUNZATOARE A BUGETULUI PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind necesitatea propunerii de catre Primarul General a modificarii Organigramei

aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, statului de functii

aferent si rectificarii corespunzatoare a bugetului pe anul 2002

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Adrian Stoica;

            Pe baza avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 46, art. 85 alin.1 lit.”b” alin. 2, teza finala din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala si ale art.6.11 din Contractul de Finantare ratificat prin Legea nr. 489/2001, privind ratificarea Contractului de Finantere dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                             

HOTARASTE :

 

            Art.1: Primarul General va supune spre avizare in comisiile de specialitate ale C.G.M.B., in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari proiectul de hotarare pentru modificarea organigramei aparatului propriu al C.G.M.B., statul de functii aferent in conformitate cu prevederile art. 85, alin. 1 lit.”d” si ale art.6.11 din “Contractul de imprumut ratificat prin Legea nr. 489/2001, precum si proiectul de hotarare pentru rectificarea bugetului pe anul 2002 al Municipiului Bucuresti, corespunzator noii organigrame.

Art 2: Hotararea C.G.M.B. nr. 108/2002 se abroga.

            Art.3: Primarul General si Secretarul General al Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                          SECRETAR  GENERAL

Stoica Adrian                                                      AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 20.06.2002

Nr.154