Hotărârea nr. 150/2002

HOTARAREnr. 150 din 2002-05-30 HOTARIRE 150 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 9810 M.P. SITUAT IN SOS. FUNDENI NR. 143-167, SECTOR 2
HOT. 150 30/05/2002
HOTARIRE 150 din 30/05/2002

HOTARIRE    150 din 30/05/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 9810 M.P. SITUAT IN SOS. FUNDENI NR. 143-167, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata  de 9810 mp,

situat in sos. Fundeni nr. 143- 167, sector 2

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului – DGUAT: aviz 1M1/2/2002;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 6/2002;

Tinand seama de prevederile :

-         Legii nr.453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinul MLPAT nr.91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-         PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2002.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,

     

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

 

            Articolul 1: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata  de 9810 mp, situat in sos. Fundeni nr. 143- 167, sector 2.

            Articolul 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Articolul 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Articolul 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

 

 

  PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                        SECRETAR  GENERAL

Mihail Basulescu                                                  AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 30.05.2002

Nr.150