Hotărârea nr. 146/2002

HOTARAREnr. 146 din 2002-05-30 HOTARIRE 146 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA STUDIATA DE 34 HA, SITUAT IN SOS. ODAI- DRUMUL MUNTELE GAINA, SECTOR 1
HOT. 146 30/05/2002
HOTARIRE 146 din 30/05/2002

HOTARIRE    146 din 30/05/2002

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA STUDIATA DE 34 HA, SITUAT IN SOS. ODAI- DRUMUL MUNTELE GAINA, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata studiata de 34 ha,

situat in sos.Odai-Drumul Muntele Gaina, sector 1

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la :

- Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului – DGUAT:aviz 19M1/1/2001;

- Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 229/20001;

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 453/2001, pentru modificare si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

- Ordinul MLPAT nr. 91/1991:

-  Hotararii Guvernului nr.525/1996 de approbare Regulament General de Urbanism; 

-  PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul art.38(k), combinat cu art.46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

 

            Articol 1: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de 34 ha, situat in sos.Odai-Drumul Muntele Gaina, sector 1.

            Articol 2: Prin prezentul PUZ se transfera in domeniul public o suprafata de 4,95 ha pentru realizarea lucrarilor de infrastructura.

Articol 3: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Articol 4: Autorizarea constructiilor va fi permisa dupa realizarea lucrarilor de infrastructura.

            Articol 5: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Articol 6: Perioada de valabillitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

   

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           SECRETAR GENERAL

            Mihail Basulescu                                              AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI   

                                                                                            Drd.Anton Petrisor  Parlagi

 

 

Bucuresti, 30.05.2002 

Nr. 146