Hotărârea nr. 140/2002

HOTARAREnr. 140 din 2002-05-30 HOTARIRE 140 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 560 M.P. SITUAT IN STR. EMIL PANGRATTI NR. 22A-22B, SECTOR 1
HOT. 140 30/05/2002
HOTARIRE 140 din 30/05/2002

HOTARIRE    140 din 30/05/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 560 M.P. SITUAT IN STR. EMIL PANGRATTI NR. 22A-22B, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata studiata de 560 mp,

situat in str.Ermil Pangratti, nr.22A-22B, sector 1

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la :

-   Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului – DGUAT: aviz 3CA6/3/2002;

- Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 24/20002;

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 453/2001, pentru modificare si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

- Ordinul MLPAT nr. 91/1991;

- Hotararii guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul art.38(k), combinat cu art.46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

H O T A R A S T E:

 

 

            Articol 1: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de 560 mp, situat in str. Ermil Pangratti, nr.22A-22B, sector 2.

            Articol 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Articol 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Articol 4: Perioada de valabillitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

   

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR GENERAL

            Mihail Basulescu                                          AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI       

                                                                                          Drd.Anton Petrisor  Parlagi

 

Bucuresti, 30.05.2002 

Nr. 140