Hotărârea nr. 137/2002

HOTARAREnr. 137 din 2002-05-30 HOTARIRE 137 din 30/05/2002 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PENTRU UNELE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN EVIDENTA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA
HOT. 137 30/05/2002
HOTARIRE 137 din 30/05/2002

HOTARIRE    137 din 30/05/2002

PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PENTRU UNELE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN EVIDENTA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere pentru unele spatii cu alta cu destinatie decat aceea de locuinta din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti, aflate in evidenta Directiei de Asistenta Sociala

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, raportul de specialitate si notele de fundamentare ale Directiei de Asistenta Sociala;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.211/2000 privind prelungirea sau reinnoirea termenelor contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si cele ale Legii nr.27/1996 a partidelor politice;

            In temeiul art.38(2), lit.”f”, “n”, “s”, art.46 si art.96 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se prelungeste, pe termen de 5 (cinci) ani de la data prezentei, valabilitatea contratului de inchiriere pentru spatiul situat in str.Veteranilor nr.4, bloc M 14, sector 6, in  suprafata de 217,10 mp cu destinatia de gradinita (Gradinita cu Program Normal nr.170), din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti, aflat in evidenta Directiei Asistenta Sociala.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

 

Nr.137