Hotărârea nr. 136/2002

HOTARAREnr. 136 din 2002-05-30 HOTARIRE 136 din 30/05/2002 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR PRACTICATE DE CENTRUL DE PROIECTARE URBANA PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE CONSULTANTA PRELIMINARA IN URBANISM, CIRCULATIE SI AMENAJAREA TERITORIULUI
HOT. 136 30/05/2002
HOTARIRE 136 din 30/05/2002

HOTARIRE    136 din 30/05/2002

PRIVIND STABILIREA TARIFELOR PRACTICATE DE CENTRUL DE PROIECTARE URBANA PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE CONSULTANTA PRELIMINARA IN URBANISM, CIRCULATIE SI AMENAJAREA TERITORIULUI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind stabilirea tarifelor practicate de Centrul de Proiectare Urbana

pentru eliberarea avizelor de consultanta preliminara in urbanism,

circulatie si amenajarea teritoriului

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Centrului de Protectare Urbana;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordinului nr.11 N/1994 al M.L.P.A.T., anexa 8.30, pct.a, art.18, cap.VIII din Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Protectare Urbana;

            In temeiul prevederilor art.38(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba tarifele practicate de Centrul de Protectare Urbana pentru activitate de documentare, reglementare si eliberarea avizelor de consultanta preliminara in urbanism, circulatie si amenajarea teritoriului prevazute in anexa.

            Art.2- Activitatea de consultanta preliminara a Centrului de Protectare Urbana va asigura coerenta/consecventa dezvoltarii urbane prin rezervarea spatiilor/terenurilor in vederea realizarii obiectivelor de utilitate publica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

            Art.3- Avizele de consultanta prevazute la art.1 se vor transmite catre Comisia tehnica de circulatie din Primaria Municipiului Bucuresti si catre Comisiile tehnice de circulatie ale Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6.

            Art.4- Aceste tarife vor fi indexate conform legii.

            Art.5- Prezenta hotarare se comunica Centrului de Protectare Urbana si se aduce la cunostinta publica, potrivit legii.

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                       Mihail Basulescu                                          Drd.Anton Petrisor Parlag

 

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

 

Nr.136

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.136/30.05.2002

 

 

Tarifele practicate de Centrul de Protectare Urbana pentru eliberarea

avizelor de consultanta preliminara in urbanism, circulatie

si amenjarea teritoriului

 

 

DENUMIRE (TIP AVIZ)

TARIF - Lei

AVIZE DE CONSULTANTA PRELIMINARA

CATEGORIA A.1. << LOT/PARCELA >>

PENTRU MARIMEA TERITORIULUI DE ANALIZA S< 1000 mp

 

1. Aviz de consultanta preliminara standard, cu plansa

8.200.000

2. Aviz de consultanta preliminara informativa, fara plansa

4.100.000

3. Aviz de consultanta preliminara pentru analize prospective de trafic, cu plansa

820.000

4. Aviz de consultanta preliminara informativa pentru analize prospective de trafic, fara planse

410.000

AVIZE DE CONSULTANTA PRELIMINARA

CATEGORIA A.2. << ZONA URBANA >>

PENTRU MARIMEA TERITORIULUI DE ANALIZA

1000< S > 20.000 mp

 

1. Aviz de consultanta preliminara standard, cu plansa

12.050.000

2. Aviz de consultanta preliminara informativa categoria << zona urbana >> fara plansa

6.030.000

3. Aviz de consultanta preliminara pentru analize prospective de trafic, cu plansa

1.210.000

4. Aviz de consultanta preliminara informativa pentru analize prospective de trafic, fara plansa

600.000

AVIZ DE CONSULTANTA PRELIMINARA

CATEGORIA A.3. << TERITORIU URBAN >>

PENTRU MARIMEA TERITORIULUI DE ANALIZA

20.000< S > 100.000 mp

 

1. Aviz de consultanta preliminara standard, cu plansa

13.940.000

2. Aviz de consultanta preliminara informativa, fara plansa

6.970.000

3. Aviz de consultanta preliminara pentru analize prospective de trafic, cu plansa

1.390.000

4. Aviz de consultanta preliminara informativa pentru analize prospective de trafic, fara plansa

700.000