Hotărârea nr. 135/2002

HOTARAREnr. 135 din 2002-05-30 HOTARIRE 135 din 30/05/2002 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE, A DOUA INSTALATII DE SEMAFORIZARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR
HOT. 135 30/05/2002
HOTARIRE 135 din 30/05/2002

HOTARIRE    135 din 30/05/2002

PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE, A DOUA INSTALATII DE SEMAFORIZARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind darea in administrare, a doua instalatii de semaforizare catre

Administratia Strazilor

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si cap.2, art.17 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;

            In temeiul art.38(2), lit.”f”, art.46(1) si (5) si art.126 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba darea in administrare catre Administratia Strazilor a doua instalatii de semaforizare, aflate in patrimoniul Regiei Autonome de Transport Bucuresti.

            Art.2- Valoarea patrimoniului Regiei Autonome de Transport Bucuresti se diminueaza cu 141.553.047 lei, reprezentand costul celor doua instalatii de semaforizare.

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

 

Nr.135