Hotărârea nr. 134/2002

HOTARAREnr. 134 din 2002-05-30 HOTARIRE 134 din 30/05/2002 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE, CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, A ECHIPAMENTELOR DESTINATE DIRIJARII TRAFICULUI RUTIER, OBTINUTE IN CADRUL PROIECTULUI DE ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA DIN PARTEA OLANDEI PSO/98/RM/3/1
HOT. 134 30/05/2002
HOTARIRE 134 din 30/05/2002

HOTARIRE    134 din 30/05/2002

PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE, CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, A ECHIPAMENTELOR DESTINATE DIRIJARII TRAFICULUI RUTIER, OBTINUTE IN CADRUL PROIECTULUI DE ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA DIN PARTEA OLANDEI PSO/98/RM/3/1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind darea in administrare, catre Administratia Strazilor, a

echipamentelor destinate dirijarii traficului rutier, obtinute in cadrul

proiectului de asistenta financiara nerambursabila din partea Olandei

PSO/98/RM/3/1

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si de Raportul de specialitate al Directiei Generale Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate ci prevederile art.5 din Legea nr.15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;

            In temeiul art.38(2), lit.”f”, art.46(1) si (5) si art.125 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba darea in administrare, catre Administratia Strazilor, a echipamentelor destinate dirijarii traficului rutier, obtinute de RATB in cadrul proiectului de asistenta financiara nerambursabila din partea Olandei PSO/98/RM/3/1.

            Art.2- Lista echipamentelor destinate dirijarii traficului rutier este prezentata in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                       Mihail Basulescu                                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

 

Nr.134

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.134/30.05.2002

 

 

 

LISTA ECHIPAMENTELOR

DESTINATE DIRIJARII TRAFICULUI RUTIER

 

 

NR.

CRT

ARTICOL DIN FACTURA

DESCRIEREA PRODUSULUI

CANTITATE

PRET/ARTICOL

(NLG)

PRET TOTAL

(NLG)

1.

1

EC-1, 20SG, incl.1x DIU,

2 x ED16, Mod, SPOT

1

67.000,00

67.000,00

2.

2

EC-1, 20SG, incl.1x DIU,

2 x ED16, SPOT

1

67.000,00

67.000,00

3.

3

EC-1, 16SG, incl.1x DIU,

2 x ED16, SPOT

2

63.000,00

126.000,00

4.

4

EC-1, 8SG, incl.1x DIU,

1 x ED16, SPOT

1

60.000.00

60.000.00

5.

5

EC-1, 24SG, incl.1x DIU,

1 x ED16

1

44.000,00

44.000,00

6.

6

EC-1, 20SG, incl.1x DIU,

2 x ED16

2

42.000,00

84.000,00

7.

7

EC-1, 16SG, incl.1x DIU,

2 x ED16

3

38.000,00

114.000,00

8.

8

Cabinet 24 SG

1

Pret inclus in module

9.

9

Cabinet 20 SG

4

Pret inclus in module

10.

10

Cabinet 16 SG

5

Pret inclus in module

11.

11

Cabinet 8 SG

1

Pret inclus in module

12.

28

Signal head 2 x 210 mm

(Tram Symbol)

28

1.447,90

40.541,13

13.

29

Signal head 3 x 210 mm

14

1.447,90

20.270,56

14.

30

Signal head 3 x 210 mm

(symbol arrow right)

11

1.447,90

15.926,87

15.

31

Signal head 3 x 210 mm

(symbol arrow left)

11

1.447,90

15.926,87

16.

32

Signal head 2 x 210 mm

(pedestrian symbol)

14

1.447,90

20.270,56

 

 

TOTAL

 

674.935,99 (NLG)